Logo
さけのわ飲んだ日本酒を記録して好みの日本酒を見つける
yuke2882yuke2882
亀齢金紋錦 純米吟醸
亀齢 チェックイン 1亀齢 チェックイン 2
17
yuke2882
フレッシュ
Hagetaka
これ、長野の信州亀齢では?