SakenowaRecord your sake experiences and discover your favorites
Toyonoaki特別純米
12
yuki
★★★☆☆ ¥340/180ml