SakenowaRecord your sake experiences and discover your favorites
19
sakenoko
Edo Kaijo All Edo is best ^_^ Mellow and delicious 🍶.
Japanese>English