Logo
さけのわ飲んだ日本酒を記録して好みの日本酒を見つける
ShigichiShigichi
4
Shigichi
さっぱり飲みやすい。 2口目も美味しい。