SakenowaRecord your sake experiences and discover your favorites
Kazenomori純米生酒無濾過
20
Saki
Kaze no mori, dewy leaf wind 807 unfiltered, unpasteurized, unpasteurized sake
Japanese>English