Logo
さけのわ飲んだ日本酒を記録して好みの日本酒を見つける
ShigichiShigichi
白嶽純米酒
1
Shigichi
上撰より甘い。